VILLKOR WORKSHOP / KURS

 

Som deltagare på workshop/kurs med Fotograf Petvin Sandström/Akvafjell gäller följande:

 

Anmälan är bindande. Vid anmälan faktureras antingen hela eller 50 % av beloppet (se vad som gäller i beskrivningen för just den workshop du ska gå) med 10 dagar betalningstid. Vid uppdelning av betalningen ska resterande belopp betalas senast en månad innan workshopen. Betalningarna är inte återbetalningsbara. Om du behöver hoppa av kursen måste du sälja din plats för att få tillbaka dina pengar. Du har ångerrätt på 14 dagar från det att du anmält dig, i enlighet med Lagen om distansavtal.

 

Informationen som Fotograf Petvin Sandström delar med sig av vid denna workshop är för enskilt bruk och får inte säljas vidare. Därför är videoupptagning förbjuden i samband med workshopen och deltagare får inte själva hålla kurser där de delar informationen från denna workshop två år från denna workshops genomförande.

 

Kursledaren lär, beroende på kurs, ut ljussättning, fotografering och redigering. Tanken med kursen är att du ska ta med dig ny kunskap, inspiration och erfarenhet så att du kan skapa egna bilder och växa som fotograf. Kursen är inte tänkt som ett sätt att bygga upp din portfolio.

 

Vid publicering av bilder från denna workshop på sociala medier (instagram, facebook etc) samt på kursdeltagarens egen hemsida eller blogg ska det tydligt framgå att bilden är tagen vid en workshop med Fotograf Akvafjell. Tagga gärna också Akvafjell på Instagram!

 

Bilder fotograferade vid denna workshop får inte säljas/skänkas till tredje part eller användas av kursdeltagare i utställningar, utbildning, fototävlingar eller i andra sammanhang som kan anses likställt med dessa. Upphovsrätten till bilden tillfaller enligt lag alltid den som tagit bilden, men det kreativa upplägget (modeller, kläder, rekvisita, val av plats, användning av ljus, posering och sättande av scenen) är skapat av Fotograf Petvin Sandström.

 

Förkunskaper: Du ska kunna hantera din systemkamera. Petvin ger gärna råd angående inställningar i olika situationer under kursen, men du behöver ha grundläggande kunskap om hur bländare, slutartid etc fungerar. Du som deltagare behöver kunna grunderna i Lightroom och Photoshop och veta hur de vanligaste verktygen fungerar, för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

 

Avbokning/sjukdom

Kunden kan inte kräva ersättning i händelse av att Fotograf Petvin Sandström drabbas av sjukdom/sjukdomsvistelse/familjetragedi/pandemi eller likställd händelse och därmed ej kan utföra uppdraget på utsatt datum. Istället bokas ett nytt datum in för kursen.

 

Lagring av personuppgifter – i enlighet med GDPR

Fotograf Petvin Sandström lagrar och sparar personuppgifter enligt följande:

  • Namn, adress, telefonnr, mejladress och fakturor. Detta för att kunna följa bokföringslagen och underlätta framtida transaktioner mellan kund och fotograf.
  • Ovanstående personuppgifter sparas på lösenordsskyddad dator och hårddiskar på företaget Fotograf Akvafjell samt i lösenordsskyddad mejltjänst.
  • Personuppgifter sparas i 20 år eller så länge kundkontakten fortgår
  • Som kund har du möjlighet att få dina personuppgifter (förutom de uppgifter som måste lagras enligt bokföringslagen) raderade från ovanstående register. Kontakta i så fall Fotograf Petvin Sandström med denna förfrågan.

 

Försäkring

Fotograf Petvin Sandström har Ansvarsförsäkring. Varje deltagare ansvarar själv för att ha personlig olycksfallsförsäkring samt försäkrad kamerautrustning, dator och övrig utrustning.