Gallery

I have a combined art studio/gallery. It is not a big gallery but it can display a fair number of paintings. It is presently only used as a private gallery.The studio/gallery does have visits from art groups and such.

Jag har en kombinerad ateljé/galleri. Det är inte något stort galleri men rymmer ett bra antal målningar. För tillfället används galleriet i privat syfte. Ateljén/galleriet besöks gärna av konstföreningar och andra intressenter.