Ateljé/Art studio

Jag har en fantastisk ateljé som är stor och har mycket bra arbetsbelysning. Det är inspirerande att arbeta i den. Här målar jag på mina projekt men det är även en plats där jag håller en och annan workshop i måleri.

I have a fantastic art studio that is large and has lots of working light.It is an inspiring work place. Here I work on my art projects but it is also a place where I host painting workshops.